با ما تماس بگیرید

اطلاعات شخصی

لطفاً نام خود را وارد کنید.
لطفاً نام خانوادگی خود را وارد کنید.
* لازم

درخواست شما

لطفاً پیام را وارد کنید.
لطفاً یک دریافت کننده انتخاب کنید.

فرستادن پیام

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.
پیام دیگری بفرستید.

Buenos Aires, 18
50198 La Muela - Zaragoza
اسپانیا

تلفن / فکس: مشاهده
تلفن: +34 976141800
فکس: +34 976141810

به اشتراک گذاشتن لینک

توصیه

Compact antennas توصیه

ایمیل های متعدد را می توانید با یک ویرگول جدا کنید. دریافت کننده ها یک لینک به این پلتفرم می گیرند.

لطفاً یک دریافت کننده معتبر انتخاب کنید.
لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر را وارد کنید.
لطفاً پیام را وارد کنید.
* لازم
توصیه شما با موفقیت ارسال شد.
پیام دیگری بفرستید.

توضیحات کالا

The TELNET Compact Tri-sector antenna for sharing is part of the ENVIA family, a new generation of antennas for mobile telephone base stations, with radiating components based on fractal geometry. This technology significantly reduces the overall size of the antenna, allowing it to be incorporated under a single cylindrical radome, equivalent to 12 single-band panels in a traditional antenna wich makes possible the antenna sharing.
 
This innovative line of TELNET Compact Antennas for sharing has significantly reduced visual impact. It can be assimilated almost imperceptibly into the urban environment by mimicking building elements. In addition, the small height and weight of this family of antennas simplifies installation and maintenance tasks.
 
Each Compact Antenna can be supplied in monosector, bisector or trisector configurations. All the frequencies are availables: 690 - 2690 MHz. In addition, each antenna can be supplied in different colours and covers. This family of antennas is ready for RET (Remote Electrical Tilt) technology

محصولات بیشتر از این عرضه دهنده