با ما تماس بگیرید

اطلاعات شخصی

لطفاً نام خود را وارد کنید.
لطفاً نام خانوادگی خود را وارد کنید.
* لازم

درخواست شما

لطفاً پیام را وارد کنید.
لطفاً یک دریافت کننده انتخاب کنید.

فرستادن پیام

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.
پیام دیگری بفرستید.

B2/450, Spaze itech Park, Sector-49, Sohna Road
Gurgaon 122018
هند

به اشتراک گذاشتن لینک

توصیه

Ameyo Proactive Outbound توصیه

ایمیل های متعدد را می توانید با یک ویرگول جدا کنید. دریافت کننده ها یک لینک به این پلتفرم می گیرند.

لطفاً یک دریافت کننده معتبر انتخاب کنید.
لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر را وارد کنید.
لطفاً پیام را وارد کنید.
* لازم
توصیه شما با موفقیت ارسال شد.
پیام دیگری بفرستید.

توضیحات کالا

Ameyo Proactive Outbound is equipped with capabilities that power multi-channel campaigns and proactive outbound communications across multiple channels (voice, SMS, social, and web). Ameyo dialer is the heart of proactive outbound communications, that offers outbound capabilities that ensures communications compliance with legal regulations and harbours loyal and long-term relationship with customers.

محصولات بیشتر از این عرضه دهنده