2 نتایج

 • راهکارهای طراحی و کابل کشی در میکرو داکت

  کالا از Nestor Cables Ltd.
  به کمک راهکارهای ارائه شده شرکت نستور، امکان نصب شبکه های میکرو داکت به صورت خلاقانه، انطباق پذیر، قابل تغییر و کارا وجود دارد. این راهکارها شامل طراحی کابل های نوری، متناسب با میکرو داکت ها و تجهیزات نصب و اتصالات آن میباشد.
  ذخیره
 • Fibre optic cables

  کالا از Nestor Cables Ltd.
  Nestor Cables range of cables includes a wide selection of fibre optic cables for various installation conditions and special requirements. The product range icludes for example direct buried, duct, indoor, indoor/outdoor and submarine cables, and also a variety of connection and installation accessories for fibre optic networks. There is also a comprehensive selection of copper telecom and instrumentation cables.
  ذخیره