تماس

پرسش‌هایی در مورد محتوای پرتال iran telecom innovations

تلفن: +49 30 959 991 232
فکس: +49 30 609 880 637
service@irantelecom.fairtrade-messe.com

www.iran-telecom.info

پرسش‌هایی در مورد نحوه‌ی برگزاری iran telecom innovations

آقای Paul März
تلفن: +49 6221 45 65 13
فکس: +49 6221 45 65 25
p.maerz@fairtrade-messe.de

www.iran-telecom.info